Εγκατάσταση Windows


Εγκατάσταση Windows XP, Vista ή Windows 7
Θα έρθουμε στο χώρο σας και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows XP, Windows Vista ή των Windows 7 που έχετε επιλέξει. Θα σας εγκαταστήσουμε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις και όλους τους οδηγούς συσκευών (drivers) που χρειάζονται και θα εγκαταστήσουμε όλα τα απαραίτητα προγράμματα που χρειάζεστε ή επιλέξετε.

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Δεδομένων και Εγκατάσταση των Windows
Θα δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας και κατόπιν θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows XP, Windows Vista ή των Windows 7 που έχετε επιλεξει, και κατόπιν θα επαναφέρουμε στον υπολογιστή σας όλα τα δεδομένα σας στην νέα εγκατάσταση των Windows σας. Έπειτα θα εγκαταστήσουμε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις και όλους τους οδηγούς συσκευών (drivers) που χρειάζονται και θα εγκαταστήσουμε όλα τα απαραίτητα προγράμματα που χρειάζεστε ή επιλέξετε.

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας, Έλεγχος για Ιούς, Εγκατάσταση των Windows
Θα δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας, κατόπιν θα ελέγξουμε τα δεδομένα σας για ιούς και βλαβερές εφαρμογές, και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows 7, Windows Vista ή των Windows XP που έχετε επιλέξει. Κατόπιν, θα επαναφέρουμε όλα τα δεδομένα σας στον υπολογιστή σας στην νέα εγκατάσταση των Windows σας. Έπειτα θα εγκαταστήσουμε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις και όλους τους οδηγούς συσκευών (drivers) που χρειάζονται και θα εγκαταστήσουμε όλα τα απαραίτητα προγράμματα που χρειάζεστε/επιλέξετε, θα διαμορφώσουμε το λογισμικό σας στις ανάγκες σας και θα εξασφαλίσουμε ότι η νέα σας εγκατάσταση λειτουργεί σωστά.